Národní šampionát Tehov 2013

45144/061- E 43% CPH 66,48 ARR-ARQ s odchovanych čtyřčat otec ROM48
 

45146/061- E 40% CPH 70,06 ARR-ARQ s odchovaných čtyřčat otec ROM48
 

45147/061- E 44% CPH 65,78 ARR-ARR s odchovaných dvojčat od prvničky obahnena v roce otec ROM48